top of page
מאמרים נבחרים
מאמרים אחרונים

זכאות וחישוב דמי לידה לעצמאית

אז בשעה טובה החלטת להפוך לאמא, אך מה קורה עם ההכנסה שלך בתור עצמאית?!

זוהי שאלה ששואלות עצמן הרבה מהנשים העצמאיות. עבור עובדות שכירות החיים די פשוטים: הן יולדות ומקבלות זר פרחים גדול ומענק לידה, לעומת זאת, אצל חברותיהן העצמאיות המצב לא פשוט כלל וגם לא תמיד הוגן.

הזכאות לדמי לידה:

נתחיל מהבשורה הטובה: עצמאיות בהחלט זכאיות לקבל דמי לידה ככל אישה עובדת שיצאה לחופשת לידה. זוהי למעשה גמלה מחליפת שכר, שנועדה לעזור ליולדת לשמור על רמת חייה לתקופה זו, בהתאם לרמת החיים שהייתה לה טרם הלידה.

על מנת להיות זכאית לדמי לידה, עלייך לוודא שאת מבוטחת בביטוח לאומי ושילמת דמי ביטוח לאומי מהכנסתך כעובדת עצמאית בתקופת ה"אכשרה" הנ"ל:

  • שולמו דמי ביטוח בעד 10 מתוך 14 החודשים, או לחילופין, 15 מתוך 22 החודשים, שקדמו ליציאתך לחופשת הלידה, תהיי זכאית לדמי לידה במשך 14 שבועות.

  • שולמו דמי ביטוח בעד 6 חודשים בלבד מתוך 14 החודשים שקדמו ליציאתך לחופשת הלידה, תהיי זכאית לדמי לידה במשך 7 שבועות.

טיפ: בדקי כבר היום שתשלומי ביטוח לאומי בגין הכנסתך שולמו במועדם ובמלואם .

מועד תביעת דמי הלידה:

בגדול, ניתן לתבוע דמי לידה בסמוך ליום הפסקת העבודה. אולם, לא חובה לחכות ליום הלידה. את זכאית להכריז על הפסקת עבודה ויציאה לחופשת לידה גם קודם לכן.

  • את תביעת דמי הלידה ניתן להגיש לכל המוקדם 9 שבועות לפני יום הלידה המשוער (יש לצרף אישור רופא בדבר התאריך).

  • הזכאות לדמי לידה חלה מיום הפסקת עבודתך ולא יותר מ- 49 יום לפני תאריך הלידה המשוער (מי שזכאית ל- 7 שבועות של חופשת לידה תוכל להקדים את החופשה ב- 24 יום בלבד לפני תאריך הלידה המשוער).

  • בכל מקרה אסור לך לעבוד בתקופה לגביה משולמים לך דמי הלידה.

מועד ואופן תשלום דמי הלידה:

דמי הלידה משולמים במהלך חופשת הלידה וזאת בתשלום אחד ישירות לחשבון הבנק אליו משולמת קצבת הילדים (אם זו לידה ראשונה- לחשבון הבנק הנמסר בבית החולים). דמי הלידה משולמים אוטומטית, מבלי שהעצמאית צריכה להגיש תביעה, כאשר הנתונים על הלידה מועברים מבית החולים היישר לביטוח לאומי. ואולם, מתברר שכעצמאית חישוב דמי הלידה אינם עניין פשוט כלל. למעשה, סביר להניח שלא תדעי מה יהיה בדיוק סכום דמי הלידה הסופי עד שביטוח לאומי יקבע אותו.

אופן חישוב דמי הלידה:

לפי ביטוח לאומי החישוב מתבצע כך: מלוא הכנסתך ב- 3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסקת לעבוד, לחלק ב- 90, זהו סכום דמי הלידה ליום, כפול ימי הזכאות. אך לא יותר ממקסימום דמי לידה ליום. מקסימום גמלת דמי לידה ליום- 1,459.50 ₪. מה שכן חשוב להבין כי דמי לידה לעצמאיות מחושב על בסיס שנתי ולא חודשי, לכן, בשלב הראשון אכן ישולמו דמי לידה לפי המקדמות ששולמו, אך כאשר תתקבל שומה סופית והיא תעיד על שינוי בהכנסה, דמי הלידה יחושבו שוב ויבוצע תיקון. המשמעות היא: שעצמאית שילדה, ומטבע הדברים השתנה מצבה התעסוקתי לאחר הלידה, וסביר להניח שהכנסותיה בפועל פחתו (טיפול בתינוק והיעדרותה מהעסק של עצמה), דמי הלידה שלה יפחתו בהתאם.

לסיום, עצמאיות זכאיות גם לקבל מענק לידה חד פעמי. אם מדובר בילדך הראשון, תקבלי 1,751 ₪, ילד שני, 788 ₪, בעד הילד השלישי ואילך 525 ₪, ילדת תיאומים?, מגיע לך תשלום חד פעמי של 8,757 ₪, ואם ילדת שלישיה, תקבלי 13,136 ₪.

העיקר שיהיה במזל טוב!!!

Comments


חיפוש מאמר לפי תגיות
No tags yet.

השאירו פרטים לבדיקת זכאותכם להחזר

bottom of page