top of page
מאמרים נבחרים
מאמרים אחרונים

החזרי מס לשכירים


במקרים רבים נמצא כי עובדים שכירים זכאים להחזרי מס בשל תשלומי מס הכנסה ששולמו ביתר, הסיבות והנסיבות לקבלת החזרי מס לשכירים הן רבות ומגוונות ויש צורך בהכרה טובה של מערכת חוקי המס על מנת למקסם את סכומי ההחזר המגיעים כחוק. הסיבות לקבלת החזרי מס לשכירים מס הכנסה מחושב לפי מדרגות מס כך שככל שההכנסה גבוהה יותר אחוז המס השולי ותשלום המס יהיה גבוה יותר. החישוב הינו על סך ההכנסה השנתית אך משולם באופן חודשי על בסיס חישוב של של סך ההכנסה השנתית של העובד. במידה ובפועל העובד הרוויח באופן שנתי פחות ממה שחושב ע"י המעסיק ייתכן והוא זכאי להחזר מס כמו כן ישנם נקודות זיכוי, זיכויים וניכויים אשר מקטינים את נטל המס וייתכן שפרמטרים אלו אינם מוזנים נכונה במערכת השכר כך שנגבה מס ביתר. סיבה עיקרית נוספת לקבלת החזרי מס לשכירים היא במקרה שעובדים במספר מקומות עבודה במקביל ובוצע ניכוי מס במקור בשיעור גבוה ע"י המעסיק בשל כך שלא בוצע תיאום מס בין כל מקומות העבודה. המקרים השכיחים ביותר לקבלת החזרי מס לשכירים ראשית על מנת שניתן יהי לקבל החזרי מס יש צורך כמובן שהיה תשלום מס במהלך השנה ע"י העובד. ישנם מקרים רבים היכולים לזכות עובד שכיר בהחזר מס להלן מספר דוגמאות:

  1. עזיבת עבודה במהלך שנה.

  2. התחלת עבודה חדשה במהלך השנה.

  3. עבודה במספר מקומות במקביל.

  4. אי עדכון במערכת השכר על ילדים עד גיל 18 לנשים ועד גיל 3 לגברים.

  5. אי עדכון במערכת השכר על תשלומי מזונות.

  6. מגורים באזור המאפשר ביצוע תשלום מס מופחת.

  7. החזקת תיק ניירות ערך אשר היו בגינו הפסדים שלא קוזזו מהרווחים בתיק.

  8. תרומות למוסדות המוכרים לקבלת זיכוי ע"י מס הכנסה לפי סעיף 46.

  9. סיום תואר אקדמי.

  10. גידול של ילדים המוגדרים כנטולי יכולת.

הרשימה לעיל הינה רשמיה חלקית בלבד של מקרים היכולים להשפיע על קבלת החזרי מס לשכירים. אופן הגשת בקשה להחזרי מס לשכירים על מנת שיהיה ניתן לקבל החזרי מס יש צורך להגיש דוח למ"ה בטופס מספר 135 לשנה הרלוונטית המפרט את כל הכנסות העובד (ובן/בת הזוג) ונתונים נוספים בדבר נקודות זיכוי,זיכויים וניכויים כל זאת יחד עם המסמכים המאשרים את הנתונים שהוזנו. ניתן להגיש בקשה להחזר שש שנים לאחור כלומר בשנת 2015 ניתן להגיש בקשה לשנים 2009 ואילך. רצוי לבצע בדיקה עם גורמים מקצועיים היכולים לשקלל את סך הפרמטרים השונים ולמקסם את סך ההחזר המגיע כחוק.

חיפוש מאמר לפי תגיות
No tags yet.

השאירו פרטים לבדיקת זכאותכם להחזר

bottom of page