top of page
מאמרים נבחרים
מאמרים אחרונים

השלכות המס בעת פתיחת עסק חדש


בעת פתיחת עסק חדש אחד הנושאיים המהותיים אותו יש להכיר הינו הממשק עם מערכי המס השונים, המערכים המרכזיים הינם מס הכנסה, מס ערך מוסף וביטוח לאומי. לכל אחד ממערכים אלו מאפיינים שונים ודרישות שונות הן בעת פתיחת העסק והן בזמן הפעילות השוטפת

להלן על קצה המזלג השלכות המיסוי המרכזיים שיש לתת להם את הדעת בפתיחת עסק חדש

שיקול השלכות מס הכנסה בעת פתיחת עסק חדש

מס הכנסה הינו מס המוטל על הרווח מהפעילות העסקית בשנת המס כלומר ההכנסות בניכוי ההוצאות נעסקיות, יש הבדל בחישוב המס בין פתיחת עסק חדש כעצמאי או התאגדות כחברה, חישוב המס לעצמאי מבוצע לפי מדרגות מס כך שככל שהרווח השנתי עולה שיעור המס עולהבהתאם, בהתאגדות כחברה ניתן למשוך משכורת ועליה ישולם במידת הצורך מס, במידה שלאחר משיכת המשכורת נותרו בחברה רווחים ישולם על יתרת הרווח מס חברות בשיעור אחיד של כ26.5% (נכון לשנת 2014) למעט מקרים חריגים כמו כניסה לחוק עידוד השקעות הון המאפשר נטל מס נמוך יותר, בנוסף כאשר בעל מניות מושך דיבידנד מהחברה לכיסו הפרטי ישנו מיסוי נוסףבשיעור שבין 25%-30%.

מס ההכנסה מחושב לפי גובה הרווח השנתי אך מכיוון שלא ניתן לחזות במדוייק במהלך השנה מה יהיה הרווח המדוייק מתבצעת הגבייה באמצעות מקדמות מס באופן שוטף אחת לחודש או חודשיים , שיעור המקדמות נקבע ע"י מס הכנסה לפי סוג הפעילות העסקית וכן שומות המס מהשנים הקודמות של העסק. לאחר סוף שנת המס עם הגשת הדוח השנתי למס הכנסה לשנה העוקבת (כלומר דוח לשנת 2013 מוגש בשנת 2014) ומתקבלת שומת מס, במידה וסכום המקדמות ששילמו גבוה יותר נקבל החזר מס, במקרה ההפוך שסכום המקדמות נמוך יותר מהחישוב בשומת המס נצטרך לשלם סכום מס הכנסה נוסף.

חשיבות נוספת לגבי מס הכנסה הינה במקרה שבו אנו מעסיקים עובדים, במקרה זה על המעסיק מוטל חובה לנכות את מס ההכנסה עבור עובדו להעביר את המס במסגרת דיווח שוטף בגין העסקת עובדים (טופס 102) המבוצע למס הכנסה.

שיקול השלכות מע"מ בעת פתיחת עסק חדש

מע"מ הינו מס המוטל על הערך המוסף של הפעילות העסקית, שיעור המע"מ בישראל הינו 18% (נכון לשנת 2014), ישנן הכנסות שהם פטורות לגמרי ממע"מ כגון עסקאות באילת וישנן הכנסות ששיעור המע"מ בהם הוא 0 כגון ייצוא לחו"ל. מרבית העסקאות הינן עסקאות אשר ההכנסה מוגדרת כחייבת במע"מ כך שאחת לחודש או חודשיים (תלוי בהיקף הפעילות) יש לדווח ולשלם מע"מ בגין ההכנסות של העסק מנגד ניתן לקזז את סכום התשלום ואף לקבל החזר כנגד סכום המע"מ התשומות שהוצאנו.

במע"מ ישנה ההפרדה היא בין עוסק מורשה לעוסק פטור.

עוסק מורשה

הינו מי שמחזור הכנסותיו מפעילותו העסקית גבוה מ 78,482 ₪ (נכון לשנת 2014) או מי שמחזור פעילותו הוא נמוך יותר מסכום זה אך הוא מחויב על פי להיות מוגדר כעוסק מורשה בגלל פעילותו העסקית, לדוגמא: עורכי דין, רואה חשבון, פסיכולוגים ועוד רבים..על עוסק מורשה מוטל חובת דיווח ותשלום שוטפים אחת לחודש או חודשיים כאמור.

עוסק פטור
הינו מי שמחזור הכנסותיו מפעילותו העסקית נמוך מ 78,482 ₪ (נכון לשנת 2014) ואינו נמנה עם רשימת המקצועות המחייבים להיות עוסק מורשה. עוסק זה פטור מלשלם מע"מ עבור הכנסותיו ומנגד אין הוא יכול לקבל החזרים על הוצאותיו, על כן אין לו כל חבות דיווח למע"מ מלבד הצהרה שנתית על סכום הכנסותיו בשנת המס.

שיקול השלכות ביטוח לאומי בעת פתיחת עסק חדש

כל אזרח בישראל מחויב בתשלומי ביטוח לאומי (למעט מקרים מועטים כגון: עקרת בית). בדומה למס ההכנסה גם כאן סכום התשלום נגזר מסכום ההכנסה החייבת ומחושב לפי מדרגות ההכנסה, כמו כן יש הבדל בין המדרגות של עצמאי לבין המדרגות של שכיר, במקרה של שכיר חלק מחיוב דמי הביטוח מוטל על המעסיק.

על עצמאי יש לשלם מקדמה חודשית לביטוח לאומי הנקבעת לפי הצהרת המבוטח לגבי הכנסתו, כאשר נקבעת השומה במס הכנסה לשנת מס מסוימת עוברים הנתונים למוסד לביטוח לאומי ונקבע סכום סופי לתשלום ביטוח לאומי לאותה שנה. במידה וסכום המקדמות ששולמו לאותה שנה גבוה מהסכום הסופי נקבל החזר עבור גביית היתר שבוצעה במהלך השנה, כאשר סכום המקדמות היה נמוך יותר נאלץ לבצע השלמה של התשלום.

גם כאן חשוב לציין כי כאשר אנו מעסיקים עובדים חובת הדיווח וביצוע התשלום עבור העובדים הינו באחריותי של המעסיק והוא מבצע זאת באמצעות דיווחים חודשיים לביטוח הלאומי עבור העסקת עובדיו.

סיכום

הכרה טובה של חובות ודרישות רשויות המס יכולה לסייע מאוד בקבלת ההחלטות העסקיות שאנו מבצעים באופן שוטף ובתחילת הפעילות של העסק, דוגמא לכך הינה הבחירה באיזה סוג התאגדות אנו בוחרים לבצע את פעילותנו העסקית שיכול להטיב איתנו מבחינת המס חברה או עצמאי?

כמו כן ריבוי רשויות המס וריבוי הדרישות השונות מכל אחת מהרשויות מחייב יידע ומקצועיות רבה שכן טיפול לא נכון יכול להוביל לעיצומים כספיים, קנסות ואף אחריות פלילית במקרים מסוימים על כן יש לתת חשיבות עליונה בטיפול בנושאים אלו כחלק מפעילותנו העסקית.

חיפוש מאמר לפי תגיות
No tags yet.

השאירו פרטים לבדיקת זכאותכם להחזר

bottom of page